DANH XƯNG THANH HÓA

http://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/van-hoa/sac-thai-xu-thanh/qua-trinh-di-tim-thoi-diem-ra-doi-cua-danh-xung-thanh-hoa-voi-tu-cach-la-don-vi-hanh-chinh-truc-thuoc-trung-uong.html Quá trình đi tìm thời điểm ra đời của Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung...