2017 05 16 095307 LÀNG TÔI - DIỄN CA

LÀNG TÔI – DIỄN CA

                                  LÀNG TÔI                                                                  Diễn Ca Chương Thứ Nhất KHÚC DẠO ĐẦU Làng tôi đó, Duy Tinh – Chợ Phủ Một miền quê yên ả …