1 1 Những điều cần biết về hôn nhân và cưới hỏi - Phần Thứ Ba Trang Văn

Những điều cần biết về hôn nhân và cưới hỏi – Phần Thứ Ba

                                                                                Chương Thứ Hai (Tiếp theo)                                                        ******                         CHỌN NĂM, THÁNG NGÀY, GIỜ                    TRONG HÔN NHÂN VÀ CƯỚI HỎI …