Quê cha đất tổ

QUÊ CHA ĐẤT TỔ - Phần 2

QUÊ CHA ĐẤT TỔ - Phần 2

QUÊ CHA ĐẤT TỔ                                                                                       (Phần 2)                                                                                Hồi ký: LÊ TRẦN CẢNH Từ tỉnh lỵ Thanh Hóa, ngược phía Bắc theo đường quốc lộ số 1