1 phút đọc

BẠN CŨ

BẠN CŨ

Tiết Thanh Minh về quê tảo mộ, các bạn thời chăn trâu cắt cỏ đến thăm. Vui mừng ôn lại một thời sửu nhi và nôm na viết mấy câu:

           BẠN CŨ

Chẳng được thường xuyên có ở nhà
Được tin bằng hữu đến thăm ta
Quên sao cậu tớ khi gây lộn
Nhớ lúc mày tao lại xử hoà
Cuộc chiến xa quê người một nẻo
Yên bình trở lại kẻ đều già
Nhờ ơn phúc tổ tiền nhân vượng
Lại gặp nhau đây, cười tiếng khà!

Nguyễn Quý Phong