1 phút đọc

Múa CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN Tạ Lý và tốp múa CLB KHIÊU VŨ Thị xã Bỉm Sơn trình diễn Đêm Văn Nghệ - Lễ Hội truyền thống Làng Duy Tinh

Múa CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN Tạ Lý và tốp múa CLB KHIÊU VŨ Thị xã Bỉm Sơn trình diễn Đêm Văn Nghệ - Lễ Hội truyền thống Làng Duy Tinh

Múa CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN
Tạ Lý và tốp múa CLB KHIÊU VŨ
Thị xã Bỉm Sơn trình diễn
Đêm Văn Nghệ – Lễ Hội truyền thống làng cổ Duy Tinh