Ngày cập nhật:

Múa CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN Tạ Lý và tốp múa CLB KHIÊU VŨ Thị xã Bỉm Sơn trình diễn Đêm Văn Nghệ - Lễ Hội truyền thống làng cổ Duy Tinh

Chợ Phủ Duy Tinh Video

Múa CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN Tạ Lý và tốp múa CLB KHIÊU VŨ Thị xã Bỉm Sơn trình diễn Đêm Văn Nghệ - Lễ Hội truyền thống làng cổ Duy Tinh