1 phút đọc

CHỊ TÔI

CHỊ TÔI

CHỊ TÔI
Chị tôi chẳng được học hành
Nhường cơm sẻ áo chị dành các em
Chẳng bao giờ tính thiệt hơn
Quanh năm đồng ruộng sớm hôm tảo tần
Xuống biển buôn cá qua lần
Đêm về kho, nướng để còn chợ mai
Chân trần chẳng ngại đường dài
Đông – Hè nóng rét miệt mài lo toan
Gồng mình manh áo miếng cơm
Chạy ăn từng bữa nuôi con nên người

Chị đi hai bảy năm rồi
Hương thơm ba nén thắp Người tây thiên
Chị ơi! sống khôn thác thiêng
Độ trì con cháu bình yên mọi điều

                                                   Nguyễn Quý Phong