1 phút đọc

CHUỐI SAU CAU TRƯỚC

CHUỐI SAU CAU TRƯỚC


CHUỐI SAU CAU TRƯỚC

Tặng Hoàng – bạn TB đồng ngũ

Chuối sau cau trước vẫn xanh
Ngôi nhà thân thuộc mái tranh quê nhà
Bao năm chinh chiến đi xa
Về thăm cha mẹ vỡ òa niềm vui
Có cô hàng xóm nhìn tôi
Mắt tròn qua “giậu mồng tơi” bên rào
Bâng khuâng vương vấn ngày nào
Mo cau tôi kéo vượt rào nhà em
Xe cau – Em hãy ngồi lên
Tôi làm phu kéo cho em lên đường
Xá gì bốn bể muôn phương
Nguyện làm phu kéo cho nường về dinh
Cầm tay em cứ đinh ninh
Hẹn ngày thống nhất chúng mình thành đôi
Đạn bom đã tắt tiếng rồi
Về quê xóm cũ tôi ngồi xe lăn
Chuối sau cau trước vẫn xanh
Cha già khuất bóng, thôi đành phận tôi
Ngó sang “cái giậu mồng tơi”
Ngả nghiêng – tan nát – tơi bời – vắng hoe
Tiếng con chim hót – chích chòe
Đò đầy duyên phận, không chờ được anh
Chuối sau cau trước vẫn xanh…
5 – 1976
Nguyễn Qúy Phong