Ngày cập nhật:

ĐẦY TỚ

Chợ Phủ Duy Tinh Trang Thơ

 Cụ Bùi Chành ở thôn Tinh Anh công tác trong ngành giáo dục. Cụ dạy môn Văn, Trường Cấp II Văn Lộc cho đến khi nghỉ hưu. Về đời thường được làm “đầy tớ” cháu ta, những năm tháng tuổi già là niềm Hạnh Phúc lớn. Cụ trải lòng mình qua mấy vần lục bát, tuy: suốt đời "đầy tớ" nhưng ông không buồn!

ĐẦY TỚ

Bao năm "đầy tớ" nhân dân Qua hai cuộc chiến muôn phần gian nan Khi cơm thiếu, lúc gạo khan Vào sinh ra tử phàn nàn chi đâu Dù cho nắng dãi mưa dầu Việc dân việc nước trước sau vẹn tròn Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn Ngày nay ta lại vì con cháu nhà Lại làm "đầy tớ" cháu ta "Ông nuôi dạy trẻ" ấy là chức danh Sớm chiều đàn cháu vây quanh Đứa đòi ông bế, đứa giành ông chơi Đứa thì khóc, đứa thì cười Đòi ăn, đòi uống...ông ơi! cả ngày Mệt nhoài ông vẫn cứ say Vui đàn cháu nhỏ suốt ngày quấn ông Thế là lòng lại nhủ lòng Suốt đời "đầy tớ" nhưng ông không buồn! Bùi Chành