Ngày cập nhật:

ĐÊM GIAO LƯU VĂN NGHỆ - HỘI LÀNG DUY TINH - XUÂN MẬU TUẤT 2018

Chợ Phủ Duy Tinh Video

- Tiết mục ALIBABA - Các cháu Trường Mầm Non Văn Lộc biểu diễn https://www.youtube.com/watch?v=ZLx9rS-BAI4