Ngày cập nhật:

EM ĐI TỈNH VỀ

Chợ Phủ Duy Tinh Trang Thơ

EM ĐI TỈNH VỀ

Ngày xưa em đi tỉnh về Làm cho Nguyễn Bính tái tê não nề Ngày nay em đi tỉnh về Áo dây quần sooc bùa mê nhiều người

Nhìn tôi em nhếch mép cười Bước nhanh qua mặt - rõ người nhà quê ! Còn đâu buổi đi học về Lá sen làm nón trên đê về làng

Đã từng có giấc mơ vàng Trồng sen thả cá cho nàng rửa chân Mong sao hòe quế đầy sân Chỉ là mộng ảo qua lần mà thôi

Nói ra em chớ vội cười Người nhà quê vẫn một lời nhà quê Giấy rách phải giữ lấy lề Quê hương bản quán - chân quê chúng mình

Nguyễn Quý Phong 16/9/2017