EM HÃY VỀ...

EM HÃY VỀ...

EM HÃY VỀ…

Em hãy về… Duy Tinh – Chợ Phủ
Một lần thôi cũng đủ nghe Em
Làng cổ hơn một ngàn năm
Biết bao dấu tích thăng trầm lưu danh

Nơi phát tích danh xưng Thanh Hoá
Đất và người rạng rỡ xứ Thanh
Cảnh quan tươi đẹp thanh bình
Trà Giang êm ả lượn quanh xóm làng

Quốc lộ Muời vắt ngang Nam – Bắc
Dòng người xe tấp nập ngày đêm
Về đây Em sẽ không quên
Ngôi chùa cổ kính Sùng Nghiêm nhiệm mầu
Ghi dấu ấn Nhân Tông vua Lý
Đã về đây bia đá khắc sâu
Về đi Em… hãy đến mau
Biết thêm lịch sử thẳm sâu lưu truyền
Lý Thường Kiệt thượng quan Thái Uý
Mười chín năm lưu dấu làng này
Ơn sâu cao ngất tầng mây
Thờ ngài tôn kính ở ngay tiền đường

Tôi dẫn Em vào thăm các ngõ
Cho tỏ tường xuất xứ nơi đây
Ngõ Nạ là MẸ làng này
Khai sinh lập địa bề dày ngàn năm

Em dạo bước Ngõ Chùa cổ kính
Toạ lạc chùa Diên Thánh thâm nghiêm
Vô Ưu thánh thiện cửa Thiền
Không không sắc sắc chẳng phiền lo âu

Còn đây nữa thẳm sâu Ngõ Vũ
Nơi dành cho quan võ luyện quân
Vững vàng phên dậu phương Nam
Thái Uý Thường Kiệt đánh tan Chiêm Thành

Thoắt bước sang Ngõ Hàng LẮM LÚA
Để Ngõ Thưa LẮM RẠ ngày mùa
Hẳn rằng EM hãy còn chờ
Thăm bao dấu tích bất ngờ…làng tôi

Rất gần thôi… chẳng ngái ngôi mà ngại
Chợ và Cầu ngay tại trung tâm
Phượng Hoàng – Tam Bảo lưu danh
Hoàng Hậu Minh Thuỵ tâm thành dựng xây

Người Duy Tinh thẳng ngay chất phác
Cảnh với người mến khách thành tâm
Em về như gặp người thân
Cười trong ánh mắt đã gần… gần hơn!
8 – 2019
Nguyễn Quý Phong

 

 

 

 

Xem thêm

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

* Nguyên văn chữ Hán : 重修鳳凰市橋碑 重修鳳凰橋施本府市牛市為三寶碑銘 常謂水上爲梁所以度行人之來往日中爲市所以通天下之貨財惟此鳳凰橋本府市介在永福淳祐之間土高爽塏地廣坦平行客之所往来貨財之所貿易真湯沐邑中大去大来大都會處也迩因星霜屡阕風景頓殊時人不能無燕麥鬼葵之感。 恭惟 世宗毅皇帝老皇皇太后以天下母爲佛中聖心福地目慈天發無量之心種將来之福當時達官及諸善信人咸願爲之助費閨錢腰帯怡然壹舍荆木昆瓦駢然四来廼於。 弘定拾五年柒月拾弍日旦伐蠲恊穀徠起鳩工離娄之明以督其绳公輸之巧以削其墨經之营之不浹旬而未雨之龍止齎之虹已橫跨於波上矣水由地中行人從橋上達原本府市玆施三寳致天下之人聚天下之貨商賈之居行共便貨財之貿易皆通举欣欣然誾誾然於帝日帝天之下咸熙熙焉皡皡焉於王途王路之中會其有極歸于有極普荷吾。 帝王萬萬年建極錫福之功大矣是則斯橋之作斯市之施其及人之功之德顧可量耶以此河沙慶善于祿百福于其身于其子孫穆穆皇皇绵绵延延祚胤处处基圖鞏固其億萬年無彊之休乎。 銘曰: 帝鄉福地,鳳凰橋名,規摸雄麗,制度恢宏,雲飛畫棟,雨捲惟亮,棟扶圖祚,磐奠瑤京,義取噬嗑,市会日中

By Quý Phong