GIẾNG QUAI

GIẾNG QUAI

GIẾNG QUAI

Nơi này là cái Giếng Quai
Tên nghe dân dã nhớ hoài bao năm
Tôi cùng Em gánh nước ăn
Mong nhìn thấy mặt xa gần quản chi
Nhà Tôi chỉ nửa đường đi
Thế mà vẫn gặp đi về cùng nhau
Em chạy trước – Tôi theo sau
Bâng quơ chẳng nhập vào đâu… chuyện trò!
Biết bao giờ – Đến bao giờ
Ngày dài đằng đẵng ai chờ đợi ai…
                 *
Ai đặt tên gọi Giếng Quai?
Lưu truyền đã có từ thời cha ông
Làng Duy Tinh đã ngàn năm
Giếng Quai cũng đã mấy trăm năm rồi
Bao nhiêu thế hệ như Tôi
Chiều chiều gánh nước từng đôi, ấy mà…
Có bao đôi thành ông bà?
Có bao đôi phải cách xa ngàn trùng?
Thế thời thời thế buồn không
Âu là số phận cầm lòng vậy thôi.
                   *
Bao năm chinh chiến qua rồi
Bạc đầu gặp lại Em – Tôi thuở nào
Giếng Quai lấp thật rồi sao?
Dọc ngang nhà thấp nhà cao dăng hàng
Cầm tay Em cứ ngỡ ngàng
Có duyên không phận lỡ làng đành thôi
Mặc cho vật đổi sao dời
Tôi và Em vẫn bồi hồi: Giếng Quai!

Nguyễn Quý Phong

Ghi chú: Giếng Quai là giếng đất, ở bên trái đường đi từ thôn Tinh Anh ra làng Mỹ Điện, trên mảnh đất nhà ông Kềnh (thương binh) ở hiện nay. Giếng có 18 bậc đá từ trên xuống. Xưa gánh nước bằng đôi nồi đất. Lội xuống nước, túm quang giữ chặt nồi, rồi nghiêng vục nước cho đầy. Xoay một vòng quay trở lại bước lên. Nhiều khi vô ý va vào bậc đá vỡ nồi về nhà bị “ăn đòn”! Giếng có từ thời Trần, đến nay hơn 600 năm. Là nguồn nước ăn của xóm Hàng và xóm Thưa. Năm 1970 lấp giếng, thực hiện phong trào đào giếng gia đình.

Xem thêm

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

* Nguyên văn chữ Hán : 重修鳳凰市橋碑 重修鳳凰橋施本府市牛市為三寶碑銘 常謂水上爲梁所以度行人之來往日中爲市所以通天下之貨財惟此鳳凰橋本府市介在永福淳祐之間土高爽塏地廣坦平行客之所往来貨財之所貿易真湯沐邑中大去大来大都會處也迩因星霜屡阕風景頓殊時人不能無燕麥鬼葵之感。 恭惟 世宗毅皇帝老皇皇太后以天下母爲佛中聖心福地目慈天發無量之心種將来之福當時達官及諸善信人咸願爲之助費閨錢腰帯怡然壹舍荆木昆瓦駢然四来廼於。 弘定拾五年柒月拾弍日旦伐蠲恊穀徠起鳩工離娄之明以督其绳公輸之巧以削其墨經之营之不浹旬而未雨之龍止齎之虹已橫跨於波上矣水由地中行人從橋上達原本府市玆施三寳致天下之人聚天下之貨商賈之居行共便貨財之貿易皆通举欣欣然誾誾然於帝日帝天之下咸熙熙焉皡皡焉於王途王路之中會其有極歸于有極普荷吾。 帝王萬萬年建極錫福之功大矣是則斯橋之作斯市之施其及人之功之德顧可量耶以此河沙慶善于祿百福于其身于其子孫穆穆皇皇绵绵延延祚胤处处基圖鞏固其億萬年無彊之休乎。 銘曰: 帝鄉福地,鳳凰橋名,規摸雄麗,制度恢宏,雲飛畫棟,雨捲惟亮,棟扶圖祚,磐奠瑤京,義取噬嗑,市会日中

By Quý Phong