1 phút đọc

GIỖ TỔ CÀNH 2 - CHI 4 - HỌ NGUYỄN - LÀNG DUY TINH

GIỖ TỔ CÀNH 2 - CHI 4 - HỌ NGUYỄN - LÀNG DUY TINH

Hàng năm, Cành 2 – Chi 4 – Họ Nguyễn – Làng Duy Tinh tổ chức Lễ giỗ Tổ vào ngày 24 tháng 6 Âm lịch. Đây là dịp để con cháu tưởng nhớ công đức của Tổ tiên và quyết tâm xây dựng dòng họ phát triển hơn; duy trì phong trào Khuyến Học tặng thưởng cho con cháu có thành tích học tập trong năm.

Trích Chúc Văn cúng Tổ:
………………………….
Nhớ linh xưa:

Là con thứ của Ngài thủy tổ
Vạn anh linh, Cao Tổ cành hai
Phúc nhà hưởng lộc lâu dài
Ba nhánh phát triển đời đời thêm đông

Nay con cháu đã đời thứ Chín
Như chim bằng bay khắp muôn phương
Không quên nguồn cội quê hương
Nhớ ngày giỗ Tổ tìm đường về quê

Kính trình:

Gọi là chút lòng thành lễ bạc
Sắm cỗ bàn, rượu nhạt tâm hương
Dâng trình Cao Tổ linh thiêng
Thủy tổ, thế thứ trong miền họ ta

Kính chư vị, anh hoa thụ hưởng
Chứng tâm thành, truy niệm tổ tiên
Phận là kẻ dưới cháu con
Cầu xin tiên tổ ban ơn lộc vàng

Toàn chi 4 ngày càng phát triển
Xứng danh là họ Nguyễn, Duy Tinh
Trong làng, ngoài xứ yên bình
Trường xuân vạn đại, an lành dài lâu.
…………………………………
Nguyễn Quý Phong