Ngày cập nhật:

GIỖ TỔ CÀNH 2 - CHI 4 - HỌ NGUYỄN - LÀNG DUY TINH

Chợ Phủ Duy Tinh Tin Tức

https://www.youtube.com/watch?v=k6pK1X_nO7M

Hàng năm, Cành 2 - Chi 4 - Họ Nguyễn - Làng Duy Tinh tổ chức Lễ giỗ Tổ vào ngày 24 tháng 6 Âm lịch. Đây là dịp để con cháu tưởng nhớ công đức của Tổ tiên và quyết tâm xây dựng dòng họ phát triển hơn; duy trì phong trào Khuyến Học tặng thưởng cho con cháu có thành tích học tập trong năm.

Trích Chúc Văn cúng Tổ: …………………………. Nhớ linh xưa:

Là con thứ của Ngài thủy tổ Vạn anh linh, Cao Tổ cành hai Phúc nhà hưởng lộc lâu dài Ba nhánh phát triển đời đời thêm đông

Nay con cháu đã đời thứ Chín Như chim bằng bay khắp muôn phương Không quên nguồn cội quê hương Nhớ ngày giỗ Tổ tìm đường về quê

Kính trình:

Gọi là chút lòng thành lễ bạc Sắm cỗ bàn, rượu nhạt tâm hương Dâng trình Cao Tổ linh thiêng Thủy tổ, thế thứ trong miền họ ta

Kính chư vị, anh hoa thụ hưởng Chứng tâm thành, truy niệm tổ tiên Phận là kẻ dưới cháu con Cầu xin tiên tổ ban ơn lộc vàng

Toàn chi 4 ngày càng phát triển Xứng danh là họ Nguyễn, Duy Tinh Trong làng, ngoài xứ yên bình Trường xuân vạn đại, an lành dài lâu. ………………………………… Nguyễn Quý Phong