LÀNG TÔI – DIỄN CA

LÀNG TÔI – DIỄN CA


LÀNG TÔI – DIỄN CA

Chương thứ hai

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

1 – DUY TINH – TÊN LÀNG

Tiền nhân khéo tinh tường tên đặt
Duy Tinh làng sao thật thâm sâu
Nằm lòng phải nhớ lấy câu
Nghĩa – Nhân – Trí – Dũng hàng đầu khắc ghi

Trải dặm dài bước đi Lịch sử
Chiếu dời đô nhà Lý ngàn năm
Rồng Vàng thánh địa Thăng Long
Kinh đô bậc nhất Lạc Hồng – Việt Nam

Trấn Thanh Hoa: làng Giàng Thiệu Hóa
Đường khó khăn, cách trở sông ngăn
Chuyển về Chợ Phủ – Duy Tinh
Thuận hòa, nhân hậu, địa linh một miền

Năm mười tám: Thuận Thiên nhà Lý (1028)
Đến cuối Trần, thế kỷ mười ba (1400)
Trung tâm – thủ phủ tỉnh nhà
Bốn trăm năm ấy, vinh hoa đất này

Rồi Phủ Huyện dựng xây công sở
Đến bây giờ Xã ở nơi đây
Việt Nam chỉ có làng này
“Thăng Long ngoại trấn” bề dày ngàn năm

Vẫn còn đó, khai thiên lập địa
Buổi ban đầu Xóm Nạ – Mẹ sinh
Xóm Chùa, Xóm Vũ là anh
Xóm Thưa cùng với Xóm Hàng là em

Câu đồng dao, vừa quen vừa lạ
Thưa lắm rạ, xóm Nạ lắm vàng
Ruộng nhiều, lắm lúa xóm Hàng
Xóm Chùa chuông thỉnh, mơ màng ngủ trưa

Dáng làng, thế Voi xưa xung trận
Hí vang trời, tiến thẳng Phương Nam
Phất cao cờ Triệu Trinh nương
Quân Tàu bạt vía tìm đường tháo lui

Hơn ngàn năm làng tôi vẫn thế
Tên Duy Tinh đất mẹ thân thương
Sao dời vật đổi khôn lường
Danh xưng thêm đẹp, tên làng cao sang !

Còn nữa
Nguyễn Quý Phong

Xem thêm

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

* Nguyên văn chữ Hán : 重修鳳凰市橋碑 重修鳳凰橋施本府市牛市為三寶碑銘 常謂水上爲梁所以度行人之來往日中爲市所以通天下之貨財惟此鳳凰橋本府市介在永福淳祐之間土高爽塏地廣坦平行客之所往来貨財之所貿易真湯沐邑中大去大来大都會處也迩因星霜屡阕風景頓殊時人不能無燕麥鬼葵之感。 恭惟 世宗毅皇帝老皇皇太后以天下母爲佛中聖心福地目慈天發無量之心種將来之福當時達官及諸善信人咸願爲之助費閨錢腰帯怡然壹舍荆木昆瓦駢然四来廼於。 弘定拾五年柒月拾弍日旦伐蠲恊穀徠起鳩工離娄之明以督其绳公輸之巧以削其墨經之营之不浹旬而未雨之龍止齎之虹已橫跨於波上矣水由地中行人從橋上達原本府市玆施三寳致天下之人聚天下之貨商賈之居行共便貨財之貿易皆通举欣欣然誾誾然於帝日帝天之下咸熙熙焉皡皡焉於王途王路之中會其有極歸于有極普荷吾。 帝王萬萬年建極錫福之功大矣是則斯橋之作斯市之施其及人之功之德顧可量耶以此河沙慶善于祿百福于其身于其子孫穆穆皇皇绵绵延延祚胤处处基圖鞏固其億萬年無彊之休乎。 銘曰: 帝鄉福地,鳳凰橋名,規摸雄麗,制度恢宏,雲飛畫棟,雨捲惟亮,棟扶圖祚,磐奠瑤京,義取噬嗑,市会日中

By Quý Phong