2 phút đọc

LÀNG TÔI – DIỄN CA

LÀNG TÔI – DIỄN CA


LÀNG TÔI – DIỄN CA

Chương thứ hai

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

1 – DUY TINH – TÊN LÀNG

Tiền nhân khéo tinh tường tên đặt
Duy Tinh làng sao thật thâm sâu
Nằm lòng phải nhớ lấy câu
Nghĩa – Nhân – Trí – Dũng hàng đầu khắc ghi

Trải dặm dài bước đi Lịch sử
Chiếu dời đô nhà Lý ngàn năm
Rồng Vàng thánh địa Thăng Long
Kinh đô bậc nhất Lạc Hồng – Việt Nam

Trấn Thanh Hoa: làng Giàng Thiệu Hóa
Đường khó khăn, cách trở sông ngăn
Chuyển về Chợ Phủ – Duy Tinh
Thuận hòa, nhân hậu, địa linh một miền

Năm mười tám: Thuận Thiên nhà Lý (1028)
Đến cuối Trần, thế kỷ mười ba (1400)
Trung tâm – thủ phủ tỉnh nhà
Bốn trăm năm ấy, vinh hoa đất này

Rồi Phủ Huyện dựng xây công sở
Đến bây giờ Xã ở nơi đây
Việt Nam chỉ có làng này
“Thăng Long ngoại trấn” bề dày ngàn năm

Vẫn còn đó, khai thiên lập địa
Buổi ban đầu Xóm Nạ – Mẹ sinh
Xóm Chùa, Xóm Vũ là anh
Xóm Thưa cùng với Xóm Hàng là em

Câu đồng dao, vừa quen vừa lạ
Thưa lắm rạ, xóm Nạ lắm vàng
Ruộng nhiều, lắm lúa xóm Hàng
Xóm Chùa chuông thỉnh, mơ màng ngủ trưa

Dáng làng, thế Voi xưa xung trận
Hí vang trời, tiến thẳng Phương Nam
Phất cao cờ Triệu Trinh nương
Quân Tàu bạt vía tìm đường tháo lui

Hơn ngàn năm làng tôi vẫn thế
Tên Duy Tinh đất mẹ thân thương
Sao dời vật đổi khôn lường
Danh xưng thêm đẹp, tên làng cao sang !

Còn nữa
Nguyễn Quý Phong