Ngày cập nhật:

LÀNG TÔI – DIỄN CA

Chợ Phủ Duy Tinh Trang Thơ
LÀNG TÔI – DIỄN CA

Chương thứ hai

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

1 - DUY TINH - TÊN LÀNG

Tiền nhân khéo tinh tường tên đặt Duy Tinh làng sao thật thâm sâu Nằm lòng phải nhớ lấy câu Nghĩa - Nhân - Trí - Dũng hàng đầu khắc ghi

Trải dặm dài bước đi Lịch sử Chiếu dời đô nhà Lý ngàn năm Rồng Vàng thánh địa Thăng Long Kinh đô bậc nhất Lạc Hồng - Việt Nam

Trấn Thanh Hoa: làng Giàng Thiệu Hóa Đường khó khăn, cách trở sông ngăn Chuyển về Chợ Phủ - Duy Tinh Thuận hòa, nhân hậu, địa linh một miền

Năm mười tám: Thuận Thiên nhà Lý (1028) Đến cuối Trần, thế kỷ mười ba (1400) Trung tâm - thủ phủ tỉnh nhà Bốn trăm năm ấy, vinh hoa đất này

Rồi Phủ Huyện dựng xây công sở Đến bây giờ Xã ở nơi đây Việt Nam chỉ có làng này “Thăng Long ngoại trấn” bề dày ngàn năm

Vẫn còn đó, khai thiên lập địa Buổi ban đầu Xóm Nạ - Mẹ sinh Xóm Chùa, Xóm Vũ là anh Xóm Thưa cùng với Xóm Hàng là em

Câu đồng dao, vừa quen vừa lạ Thưa lắm rạ, xóm Nạ lắm vàng Ruộng nhiều, lắm lúa xóm Hàng Xóm Chùa chuông thỉnh, mơ màng ngủ trưa

Dáng làng, thế Voi xưa xung trận Hí vang trời, tiến thẳng Phương Nam Phất cao cờ Triệu Trinh nương Quân Tàu bạt vía tìm đường tháo lui

Hơn ngàn năm làng tôi vẫn thế Tên Duy Tinh đất mẹ thân thương Sao dời vật đổi khôn lường Danh xưng thêm đẹp, tên làng cao sang !

Còn nữa Nguyễn Quý Phong