LÀNG TÔI – Kỳ 3

LÀNG TÔI – Kỳ 3

 

Chương thứ hai

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
          Tiếp Chương Thứ II – Kỳ 3

2 * LÝ THƯỜNG KIỆT VỚI TRẤN THANH HOA

Những năm đầu kinh bang tế thế
Nước Việt ta, nhà Lý khang bình
Thánh Tông niên hiệu Thái Ninh (1075)
Bốn phương tám hướng, an lành vang ca

Bỗng giặc Tống tràn qua gây hấn
Lửa chiến chinh oán hận dâng cao
Toàn dân lại đổ máu đào
Giữ từng tấc đất, biển trời giang sơn

Với dũng khí “Thế thiên hành đạo”
Hịch vang truyền, mách bảo xung thiên
Đất này là của Việt Nam
Cớ sao bay dám tham tàn xâm lăng?

Đánh cho chúng chạy không mảnh giáp
Trận oai hùng, Như Nguyệt lừng danh
Giang sơn an lạc thái bình
Công đầu Thường Kiệt sử xanh lưu truyền

Lý Nhân Tông, ban tuyên “Nghĩa Đệ”
Là em vua, tứ trụ triều đình
Giữ cho đất nước thanh bình
Vua tin trao giữ đất lành Thanh Hoa (1084)

Người Thanh Hoa cờ hoa hoan hỉ
Đón anh hùng xiết kể niềm vui
Công lao mười chín năm trời
Của ngài Thái Úy rạng ngời xứ Thanh

Lúc xuống biển, Lạch Trường – Diêm Phố
Khi lên non, Quan Hóa – Thạch Thành
Canh nông, dệt lụa, chăn tằm
Ra khơi vào lộng, nghề rừng mở mang

Khai thác đá, thủ công mỹ nghệ
Khuyến học hành, trí tuệ nâng cao
Thuần phong mỹ tục đẹp sao
Giữ gìn truyền thống bao đời ông cha

Sống nghĩa nhân, chăm già yêu trẻ
Bậc anh hùng cái thế vì dân
Dựng xây oai dũng việc quân
“Ngụ binh” mạnh ở “Ư nông” hợp tình

Xây Đồn Lũy, Duy Tinh bốn mặt
Thế vững vàng, nghiêm ngặt quân cơ
Cồn Chiêng, cồn Trống, Cột cờ
Điểm binh cồn Vũ, chói lòa thức mây

Thế vững chãi, nơi này chân vạc
Giữ trời Nam, an lạc thái bình
Bốn phương nhà Lý an lành
Công Lý Thường Kiệt sử xanh lưu truyền

Mười chín năm, quản miền biên ải
Quân Chiêm Thành, chúng lại xâm lăng
Triệu hồi Thái Úy lai Cung (1103)
Tám lăm tuổi lẻ, cầm quân lên đường

Mặc tuổi cao, gió sương chẳng ngại
Khí xung trời, đánh bại quân Chiêm
Tám bảy tuổi, Người quy tiên (1105)
Trời Nam một cõi linh thiêng anh hùng

Về chốn cũ, trống không đâu thấy
Đường cột cờ, chẳng mấy ai hay
Cồn Chiêng, cồn Trống đất này
Cồn Thuyền, cồn Vũ mất bay năm nào?

Đâu bờ Lũy, đâu Hào thuở ấy
Thành quách kia, nào thấy dấu xưa
Lãng quên lịch sử ai ngờ
Cái tên cũng mất, biết giờ hỏi ai?

Trường cấp ba, đẹp oai vững chãi
Trên khu Đồn, rộng rãi khang trang
Biển Trường ghi rõ danh tên
Số Hai Hậu Lộc của miền xứ Thanh

Ngàn vạn tỷ, xây đền tạc tượng
Để tôn vinh, thần tượng hôm nay
Lại quên ngay chính nơi đây
Anh hùng Thường Kiệt, dựng xây trấn này

Mười chín năm, bề dày đâu ít
Thanh Hóa nay, chỉ biết lộc trời
Hưởng rồi chẳng nhớ ơn Người
Khác nào ăn cháo, để rồi quên ngay

Làng Duy Tinh, còn may nhớ chuyện
Tạc tượng Ngài, thỏa nguyện lòng dân
Rước về Phật Tổ, Quan Âm
Thờ ngài cung kính, thành tâm nguyện cầu

                                 Còn nữa….
                         Nguyễn Quý Phong

Xem thêm

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

* Nguyên văn chữ Hán : 重修鳳凰市橋碑 重修鳳凰橋施本府市牛市為三寶碑銘 常謂水上爲梁所以度行人之來往日中爲市所以通天下之貨財惟此鳳凰橋本府市介在永福淳祐之間土高爽塏地廣坦平行客之所往来貨財之所貿易真湯沐邑中大去大来大都會處也迩因星霜屡阕風景頓殊時人不能無燕麥鬼葵之感。 恭惟 世宗毅皇帝老皇皇太后以天下母爲佛中聖心福地目慈天發無量之心種將来之福當時達官及諸善信人咸願爲之助費閨錢腰帯怡然壹舍荆木昆瓦駢然四来廼於。 弘定拾五年柒月拾弍日旦伐蠲恊穀徠起鳩工離娄之明以督其绳公輸之巧以削其墨經之营之不浹旬而未雨之龍止齎之虹已橫跨於波上矣水由地中行人從橋上達原本府市玆施三寳致天下之人聚天下之貨商賈之居行共便貨財之貿易皆通举欣欣然誾誾然於帝日帝天之下咸熙熙焉皡皡焉於王途王路之中會其有極歸于有極普荷吾。 帝王萬萬年建極錫福之功大矣是則斯橋之作斯市之施其及人之功之德顧可量耶以此河沙慶善于祿百福于其身于其子孫穆穆皇皇绵绵延延祚胤处处基圖鞏固其億萬年無彊之休乎。 銘曰: 帝鄉福地,鳳凰橋名,規摸雄麗,制度恢宏,雲飛畫棟,雨捲惟亮,棟扶圖祚,磐奠瑤京,義取噬嗑,市会日中

By Quý Phong