Ngày cập nhật:

LÀNG TÔI - Kỳ 4

Chợ Phủ Duy Tinh Trang Thơ

VUA LÝ NHÂN TÔNG VỀ LÀNG DUY TINH

Đã ngàn năm, thẳm sâu Lịch sử Vẫn còn ghi, bia đá tại chùa Hội Tường Đại Khánh năm xưa (1116) Nhân Tông vua Lý tuần du đất này

Dân Châu Ái, mừng thay hoan hỉ Ngưỡng tôn nhan, xiết kể niềm vui Tung bay cờ xí rợp trời Thuyền rồng đỗ bến, rạng ngời hân hoan

Bá quan đủ, xe loan dừng lại Vũ vệ đông, vọng bái mặt rồng Hàm thiều dìu dặt không trung Nhạc ngân sáu khúc, trống đồng âm vang

Phong tuyết múa, rộn ràng bảy điệu Khúc nghê thường, vi diệu đẹp thay Khí xuân tỏa khắp trời mây Ngoài nơi biên tái, đất này Thanh Hoa

Ơn mưa móc, vang ca tiếng hát Phúc hồng ân, ban phát muôn dân Lời vàng ý ngọc vang ngân Tỏ tường lịch pháp, định phân rõ ràng

Thực là việc, ngàn năm khó gặp Vinh hạnh thay, miền đất xa xôi Nhớ ơn công đức của Người Khắc vào bia đá, muôn đời không quên

Nguyễn Quý Phong