Ngày cập nhật:

LÀNG TÔI - Kỳ 5

Chợ Phủ Duy Tinh Trang Thơ
4 * CHÙA LÀNG

Làng Duy Tinh, vang danh chùa cổ. Nét văn hoa, rạng rỡ tiếng tăm Trải qua bao cuộc thăng trầm Sao dời vật đổi ngàn năm vẫn còn

Di tích cũ, quốc hồn lấp lánh Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh ghi tên Khắp nơi bách tính không quên Thành tâm chiêm bái, thường xuyên nguyện cầu

Bia đá khắc, từng câu từng chữ Chùa dựng xây, trước Lý trăm năm Tuần du vua Lý Nhân Tông Qua miền châu Ái đã thăm chùa này

Nhớ ơn vua, ân dày phúc ấm Cầu mong cho quốc vận trường tồn Quan châu trưởng trấn Chu công Danh xưng Nguyên Hạo một lòng vì dân

Triệu bô lão, quan dân trong trấn Bàn sửa chùa, phong vận khang trang Chùa cũ ở phía Tây Nam Đồng lòng tâm nguyện sửa sang lại chùa

Hai cửa khuyết, đón đưa phía trước Ba dòng sông, ôm ấp phía sau Thanh bình tịch mịch thâm sâu Là nơi cửa Phật nhiệm mầu linh thiêng

Giao Lê Chiếu, huyện quan lo việc Dốc một lòng, kiến thiết kỳ xong Dân đang rỗi rãi việc đồng Trăm người như một, quản công xá gì

Phát bụi rậm, đường đi lối lại San gò cao, lấp bãi xây nền Thợ thuyền gắng sức chăm làm Trẻ già hằng sản, hằng tâm một lòng

Mạnh như sóng, ý đồng tâm phúc Khí xung thiên, dốc sức tự thành Ngôi chùa in giữa trời xanh Uy nghi sừng sững, vang danh khắp vùng

Rường nhà cong, cầu vồng bảy sắc Ngói uyên ương, lớp lớp khoe mầu Đấu - như phượng múa lai chầu Quanh co hiên lượn, trước sau rạng đèn

Bên tả có Ao Sen tươi tốt Hữu bên này, lan mượt trổ bông Chùa thiêng giáp với Ly cung (Ly cung là chỉ khu đồn) Cửa ngang đường lớn, lại thông lối vào

Đã chọn đất, nặn nhiều khuôn tượng Lại nấu vàng, đúc tượng đoan nghiêm Quan dân cung tiến đồng, tiền Ba ngàn cân lẻ góp quyên đủ đầy

Tìm được thợ, khéo tay nghề giỏi Tượng ba pho, Tam thế cao vời Thích Ca chính giữa rạng ngời Từ Thị - Ca Diếp hai nơi về chầu

Hơn ngàn cân đồng thừa còn lại Đúc chuông to sáng tối thỉnh vang U mê tỉnh giấc mơ màng Dốc lòng hướng thiện, cửa thiền sắc không

Đục bia đá, ghi công đầy đủ Chạm rồng chầu, bệ đóa hoa sen Tranh tường vẽ mọi nhân duyên Muôn nghìn biến hóa, diệu huyền quả - nhân

Năm thứ chín Hội Tường Đại Khánh (1118) Chùa hoàn công, quang cảnh nguy nga Uy nghi - bề thế - chói lòa Trung tâm Phật giáo Thanh Hoa trấn này

Trước Lý, Trần, đến nay ngàn tuổi Chùa cùng Bia, nắng gội mưa ngàn Chiến tranh bao cuộc tương tàn Dấu xưa chùa cũ vẫn còn nơi đây

Năm Chín Mươi, vui thay di tích (1990) Cấp quốc gia, nhà nước ghi danh Chùa làng bậc nhất xứ Thanh Sùng Nghiêm Diên Thánh vang danh mọi miền

                               Còn nữa

                    Nguyễn Quý Phong