LÀNG TÔI - Kỳ 5

LÀNG TÔI - Kỳ 5


4 * CHÙA LÀNG

Làng Duy Tinh, vang danh chùa cổ.
Nét văn hoa, rạng rỡ tiếng tăm
Trải qua bao cuộc thăng trầm
Sao dời vật đổi ngàn năm vẫn còn

Di tích cũ, quốc hồn lấp lánh
Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh ghi tên
Khắp nơi bách tính không quên
Thành tâm chiêm bái, thường xuyên nguyện cầu

Bia đá khắc, từng câu từng chữ
Chùa dựng xây, trước Lý trăm năm
Tuần du vua Lý Nhân Tông
Qua miền châu Ái đã thăm chùa này

Nhớ ơn vua, ân dày phúc ấm
Cầu mong cho quốc vận trường tồn
Quan châu trưởng trấn Chu công
Danh xưng Nguyên Hạo một lòng vì dân

Triệu bô lão, quan dân trong trấn
Bàn sửa chùa, phong vận khang trang
Chùa cũ ở phía Tây Nam
Đồng lòng tâm nguyện sửa sang lại chùa

Hai cửa khuyết, đón đưa phía trước
Ba dòng sông, ôm ấp phía sau
Thanh bình tịch mịch thâm sâu
Là nơi cửa Phật nhiệm mầu linh thiêng

Giao Lê Chiếu, huyện quan lo việc
Dốc một lòng, kiến thiết kỳ xong
Dân đang rỗi rãi việc đồng
Trăm người như một, quản công xá gì

Phát bụi rậm, đường đi lối lại
San gò cao, lấp bãi xây nền
Thợ thuyền gắng sức chăm làm
Trẻ già hằng sản, hằng tâm một lòng

Mạnh như sóng, ý đồng tâm phúc
Khí xung thiên, dốc sức tự thành
Ngôi chùa in giữa trời xanh
Uy nghi sừng sững, vang danh khắp vùng

Rường nhà cong, cầu vồng bảy sắc
Ngói uyên ương, lớp lớp khoe mầu
Đấu – như phượng múa lai chầu
Quanh co hiên lượn, trước sau rạng đèn

Bên tả có Ao Sen tươi tốt
Hữu bên này, lan mượt trổ bông
Chùa thiêng giáp với Ly cung (Ly cung là chỉ khu đồn)
Cửa ngang đường lớn, lại thông lối vào

Đã chọn đất, nặn nhiều khuôn tượng
Lại nấu vàng, đúc tượng đoan nghiêm
Quan dân cung tiến đồng, tiền
Ba ngàn cân lẻ góp quyên đủ đầy

Tìm được thợ, khéo tay nghề giỏi
Tượng ba pho, Tam thế cao vời
Thích Ca chính giữa rạng ngời
Từ Thị – Ca Diếp hai nơi về chầu

Hơn ngàn cân đồng thừa còn lại
Đúc chuông to sáng tối thỉnh vang
U mê tỉnh giấc mơ màng
Dốc lòng hướng thiện, cửa thiền sắc không

Đục bia đá, ghi công đầy đủ
Chạm rồng chầu, bệ đóa hoa sen
Tranh tường vẽ mọi nhân duyên
Muôn nghìn biến hóa, diệu huyền quả – nhân

Năm thứ chín Hội Tường Đại Khánh (1118)
Chùa hoàn công, quang cảnh nguy nga
Uy nghi – bề thế – chói lòa
Trung tâm Phật giáo Thanh Hoa trấn này

Trước Lý, Trần, đến nay ngàn tuổi
Chùa cùng Bia, nắng gội mưa ngàn
Chiến tranh bao cuộc tương tàn
Dấu xưa chùa cũ vẫn còn nơi đây

Năm Chín Mươi, vui thay di tích (1990)
Cấp quốc gia, nhà nước ghi danh
Chùa làng bậc nhất xứ Thanh
Sùng Nghiêm Diên Thánh vang danh mọi miền

                               Còn nữa

                    Nguyễn Quý Phong

Xem thêm

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

* Nguyên văn chữ Hán : 重修鳳凰市橋碑 重修鳳凰橋施本府市牛市為三寶碑銘 常謂水上爲梁所以度行人之來往日中爲市所以通天下之貨財惟此鳳凰橋本府市介在永福淳祐之間土高爽塏地廣坦平行客之所往来貨財之所貿易真湯沐邑中大去大来大都會處也迩因星霜屡阕風景頓殊時人不能無燕麥鬼葵之感。 恭惟 世宗毅皇帝老皇皇太后以天下母爲佛中聖心福地目慈天發無量之心種將来之福當時達官及諸善信人咸願爲之助費閨錢腰帯怡然壹舍荆木昆瓦駢然四来廼於。 弘定拾五年柒月拾弍日旦伐蠲恊穀徠起鳩工離娄之明以督其绳公輸之巧以削其墨經之营之不浹旬而未雨之龍止齎之虹已橫跨於波上矣水由地中行人從橋上達原本府市玆施三寳致天下之人聚天下之貨商賈之居行共便貨財之貿易皆通举欣欣然誾誾然於帝日帝天之下咸熙熙焉皡皡焉於王途王路之中會其有極歸于有極普荷吾。 帝王萬萬年建極錫福之功大矣是則斯橋之作斯市之施其及人之功之德顧可量耶以此河沙慶善于祿百福于其身于其子孫穆穆皇皇绵绵延延祚胤处处基圖鞏固其億萬年無彊之休乎。 銘曰: 帝鄉福地,鳳凰橋名,規摸雄麗,制度恢宏,雲飛畫棟,雨捲惟亮,棟扶圖祚,磐奠瑤京,義取噬嗑,市会日中

By Quý Phong