Ngày cập nhật:

LỄ HỘI LÀNG CỔ DUY TINH - CHÙA SÙNG NGHIÊM DIÊN THÁNH

Chợ Phủ Duy Tinh Video

https://www.youtube.com/watch?v=WW-NO2cBCdY Duy Tinh là một làng cổ trên ngàn năm tuổi. Làng Duy Tinh là lỵ sở của tỉnh Thanh Hóa suốt 400 năm qua 2 triều đại Lý Trần. Lễ Hội truyền thống tổ chức hàng năm vào ngày Mồng Tám tháng Hai Âm Lịch