Ngày cập nhật:

LỄ HỘI LÀNG DUY TINH - MÙA XUÂN NĂM MẬU TUẤT 2018

Chợ Phủ Duy Tinh Video

LỄ HỘI LÀNG DUY TINH MÙA XUÂN NĂM MẬU TUẤT 2018

Ngày Mồng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất (24 – 3 – 2018). Làng cổ Duy Tinh - Chợ Phủ xã Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa - tổ chức Lễ Hội truyền thống.

Video này - Kính tặng Làng Chợ Phủ - Duy Tinh - Mến tặng con em Làng Chợ Phủ - Duy Tinh ở khắp mọi miền Tổ Quốc và ở nước ngoài Làng cổ Duy Tinh

https://www.youtube.com/watch?v=NVa9ym05iKI