LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CHÙA SÙNG NGHIÊM DIÊN THÁNH – LÀNG CỔ DUY TINH

h LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CHÙA SÙNG NGHIÊM DIÊN THÁNH - LÀNG CỔ DUY TINH

Lễ Hội vào ngày Mồng Tám tháng Hai Âm Lịch hàng năm. Là Lễ Hội CẦU PHÚC – Cầu cho Quốc thái dân an – Phong đăng hòa cốc – Mọi người mọi nhà đều VẠN SỰ NHƯ Ý

Nguyễn Quý Phong – Nguyễn Văn Mậu Mobile: 0981.731.624 & 01.676.090.556 Email: quyphong2007@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.