1 phút đọc

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CHÙA SÙNG NGHIÊM DIÊN THÁNH - LÀNG CỔ DUY TINH

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CHÙA SÙNG NGHIÊM DIÊN THÁNH - LÀNG CỔ DUY TINH

Lễ Hội vào ngày Mồng Tám tháng Hai Âm Lịch hàng năm. Là Lễ Hội CẦU PHÚC – Cầu cho Quốc thái dân an – Phong đăng hòa cốc – Mọi người mọi nhà đều VẠN SỰ NHƯ Ý