NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHONG THỦY KHI LÀM NHÀ - Phần Thứ Tám

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHONG THỦY KHI LÀM NHÀ - Phần Thứ Tám

                                                            Tiếp Theo Phần Thứ Bảy
4-) Chọn giờ tốt.
Sau khi chọn được ngày tốt, tiếp theo là chọn giờ tốt. Lịch Can Chi quy định một ngày có 12 giờ. (1 giờ âm bằng 2 giờ dương lịch) Được đặt tên theo 12 địa chi. Chính Tý là 12 giờ đêm. Chính Ngọ là 12 giờ trưa.
Một ngày đêm có12 giờ Âm lịch. Được quy định như sau:


Sau đây là bảng xem giờ tốt các ngày trong một vòng Hoa giáp:

Một ngày có sáu giờ tốt (Giờ Hoàng đạo) và sáu giờ xấu (Giờ Hắc đạo).Trong 6 giờ Tốt lại chỉ có từ 1 đến 3 giờ Tốt nhất được ghi đậm và nghiêng trong Bảng. Tùy công việc mà chọn.
Ví dụ: Ngày Nhâm thìn, có 3 giờ tốt nhất là Tỵ, Dậu, Hợi và 3 giờ tốt vừa là Dần, Thìn, Thân. Để thuận lợi công việc, chọn giờ Thìn (Từ 7 h đến 9 h) bắt đầu công việc. Tiếp đến giờ Tỵ (Từ 9 h đến 11 h) là giờ tốt nhất. Công việc được trọn vẹn trong buổi sáng. Như vậy thuận lợi cho chủ sự rất nhiều.
Việc chọn năm, tháng, ngày, giờ tốt khi làm nhà, ta có thể tự chọn và quyết định. Trên cơ sở nắm được những nội dung trên.
5-)Tiến hành Lễ Động Thổ.
Do quan niệm: Trên trời có Ngọc Hoàng Thượng đế, dưới sông biển có Hà Bá Long Vương. Đất đai thì có Thổ thần quản lý, do đó muốn xây dựng bất cứ công trình nào, cũng phải xin phép và được sự đồng ý của Thổ thần.
Trước khi động thổ, bổ nhát cuốc đầu tiên phải tiến hành Lễ cúng Thổ thần tại mảnh đất xây dựng.
Sắm lễ: Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh (三牲 là 3 con vật hy sinh là bò, heo, dê hoặc trâu, heo, dê để tế thần), ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải có một con gà trống luộc (cả tiết, lòng mề tim gan, xếp trong bụng gà), đĩa xôi, hương, hoa, quả, vàng mã, trầu rượu, nước lã, nến… Một số vùng lại cúng bằng Trứng vịt luộc, Tôm luộc, Thịt lợn luộc cũng gọi là tam sinh.
Trước khi đọc bài khấn, thắp đèn nhang, vái bốn phương tám hướng, rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn.
Bài khấn như sau:
                                VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ
– Kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ cùng chư vị Tôn thần.
– Kính lạy Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương.
– Kính lạy Ngũ phương Ngũ thổ Long mạch tôn Thần, các ngài tôn thần cai quản trong khu vực này.
– Kính lạy các chư vị cát tinh: Thiên Đức, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức, Nguyệt Đức Hợp, Tuế Đức, Tuế Đức Hợp, Thái Dương, Thái Âm, Tử Vi Đế Tinh.
– Hôm nay ngày………tháng……….năm………….âm lịch.
Tức là ngày………..tháng………. năm dương lịch.
Tại mảnh đất……….. thuộc………..(nêu địa điểm nơi động thổ)
– Tín chủ là: ………………………………………………………………
Ngụ tại: ………………………………………………………………………
Tín chủ thành tâm sắm lễ, cau trầu, vàng nến, hương hoa, quả phẩm, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, xin kính cáo:
Hôm nay tín chủ khởi tạo ngôi nhà, để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu.
Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép Tín chủ được động thổ.
Tín chủ lòng thành kính dâng lễ vật lên trước án gồm có: xôi gà, hương hoa, quả phẩm, vàng mã, trầu rượu nước, đèn nến…thành tâm kính mời:
– Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần,
– Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương,
– Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa,
– Ngài Định phúc Táo quân,
– Cùng các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.
Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng tôi được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ – thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
Tín chủ xin phổ cáo với các vị Tiền chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên, khiến cho mọi bề an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý.
Tín chủ lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin các ngài phù hộ độ trì, được bình an khang thái.
Cẩn cáo!
Sau khi làm lễ, gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, ở nơi hướng tốt, tiếp sau đó mới cho thợ đào móng, hoặc ép cọc…

                                                                 Còn nữa…

                                                      Nguyễn Quý Phong

Xem thêm

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

* Nguyên văn chữ Hán : 重修鳳凰市橋碑 重修鳳凰橋施本府市牛市為三寶碑銘 常謂水上爲梁所以度行人之來往日中爲市所以通天下之貨財惟此鳳凰橋本府市介在永福淳祐之間土高爽塏地廣坦平行客之所往来貨財之所貿易真湯沐邑中大去大来大都會處也迩因星霜屡阕風景頓殊時人不能無燕麥鬼葵之感。 恭惟 世宗毅皇帝老皇皇太后以天下母爲佛中聖心福地目慈天發無量之心種將来之福當時達官及諸善信人咸願爲之助費閨錢腰帯怡然壹舍荆木昆瓦駢然四来廼於。 弘定拾五年柒月拾弍日旦伐蠲恊穀徠起鳩工離娄之明以督其绳公輸之巧以削其墨經之营之不浹旬而未雨之龍止齎之虹已橫跨於波上矣水由地中行人從橋上達原本府市玆施三寳致天下之人聚天下之貨商賈之居行共便貨財之貿易皆通举欣欣然誾誾然於帝日帝天之下咸熙熙焉皡皡焉於王途王路之中會其有極歸于有極普荷吾。 帝王萬萬年建極錫福之功大矣是則斯橋之作斯市之施其及人之功之德顧可量耶以此河沙慶善于祿百福于其身于其子孫穆穆皇皇绵绵延延祚胤处处基圖鞏固其億萬年無彊之休乎。 銘曰: 帝鄉福地,鳳凰橋名,規摸雄麗,制度恢宏,雲飛畫棟,雨捲惟亮,棟扶圖祚,磐奠瑤京,義取噬嗑,市会日中

By Quý Phong