NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHONG THỦY KHI LÀM NHÀ - Phần Thứ Sáu

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHONG THỦY KHI LÀM NHÀ - Phần Thứ Sáu


NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

VỀ PHONG THỦY KHI LÀM NHÀ

Tiếp theo Chương III

Lưu ý: Hai năm cùng một Hành
Ví dụ: Nhâm Thâm & Quý Dậu đều là hành Kim.
Kiếm phong kim (Vàng đầu kiếm).
Nhâm Thân: Xung hàng Chi là Bính Dần và Canh Dần.
Xung hàng Can là Bính Dần và Bính Thân


Lưu ý: Hai năm cùng một Hành
Ví dụ: Nhâm Ngọ và Quý Mùi đều là Hành Mộc.
Dương liễu Mộc. (Gỗ dương liễu).
Nhâm Ngọ: Xung hàng Chi là Giáp Tý và Canh Tý. Xung hàng Can Là Bính Tuất và Bính Thìn.
Quý Mùi: Xung hàng Chi là Ất Sửu và Tân Sửu. Xung hàng Can là Đinh Hợi và Đinh Tỵ.


Lưu ý: Hai năm cùng một Hành
Ví dụ: Canh Dần và Tân Mão đều là hành Mộc.
Tùng bá Mộc (Gỗ tùng bách).
Canh Dần: Xung hàng Chi có Nhân Thân và Mậu Thân. Xung hàng Can có Gáp Tý và Giáp Ngọ.
Tân Mão: Xung hàng Chi có Quý Dậu và Kỷ Dậu. Xung hàng Can có Ất Sửu và Ất Mùi.

Lưu ý Hai năm cùng một Hành
Ví dụ: Mậu Tuất và Kỷ Hợi đều là Hành Mộc.
Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng).
Mậu Tuất: Xung hàng Chi là Canh Thìn và Bính Thìn. Hàng Can không xung.
Kỷ Hợi: Xung hàng Chi là Tân Tỵ và Đinh Tỵ. Hàng Can không xung


Lưu ý: Hai năm cùng một Hành
Ví dụ: Bính Ngọ và Đinh Mùi đều là Hành Thủy.
Thiên hà Thủy (Nước trên trời).
Bính Ngọ: Xung hàng Chi là Mậu Tý và Canh Tý. Hàng Can không xung.
Đinh Mùi: Xung hàng Chi là Kỷ Sửu và Tân Sửu. Hàng Can không xung


Xem các Bảng trên, ta thấy mỗi một tuổi, chỉ xung với hai tuổi hàng Chi. Còn lại ba tuổi hàng Chi khác không xung.
Hàng Can chỉ xung hai đến ba tuổi. Còn lại ba đến bốn tuổi hàng Can khác không xung. Điều này giúp ta bình tĩnh xem xét và yên tâm, khi mới nhìn có vẻ xung nhau. Nhưng thực ra lại không xung.

III. TRÁNH NĂM TUỔI CỦA NGƯỜI LÀM NHÀ.
Tính từ năm sinh, cứ sau một giáp 12 năm là đến năm tuổi.
Trở lại trường hợp ông Hà sinh năm 1975, tuổi Ất Mão.
Năm tuổi của ông Hà là: Đinh Mão (13 tuổi), Kỷ Mão (25 tuổi), Tân Mão (37 tuổi), Quý Mão (49 tuổi), Ất Mão (61 tuổi), Đinh Mão (73 tuổi), Kỷ Mão (85 tuổi)….

                                                           Còn nữa
                                                  Nguyễn Quý Phong

Xem thêm

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

* Nguyên văn chữ Hán : 重修鳳凰市橋碑 重修鳳凰橋施本府市牛市為三寶碑銘 常謂水上爲梁所以度行人之來往日中爲市所以通天下之貨財惟此鳳凰橋本府市介在永福淳祐之間土高爽塏地廣坦平行客之所往来貨財之所貿易真湯沐邑中大去大来大都會處也迩因星霜屡阕風景頓殊時人不能無燕麥鬼葵之感。 恭惟 世宗毅皇帝老皇皇太后以天下母爲佛中聖心福地目慈天發無量之心種將来之福當時達官及諸善信人咸願爲之助費閨錢腰帯怡然壹舍荆木昆瓦駢然四来廼於。 弘定拾五年柒月拾弍日旦伐蠲恊穀徠起鳩工離娄之明以督其绳公輸之巧以削其墨經之营之不浹旬而未雨之龍止齎之虹已橫跨於波上矣水由地中行人從橋上達原本府市玆施三寳致天下之人聚天下之貨商賈之居行共便貨財之貿易皆通举欣欣然誾誾然於帝日帝天之下咸熙熙焉皡皡焉於王途王路之中會其有極歸于有極普荷吾。 帝王萬萬年建極錫福之功大矣是則斯橋之作斯市之施其及人之功之德顧可量耶以此河沙慶善于祿百福于其身于其子孫穆穆皇皇绵绵延延祚胤处处基圖鞏固其億萬年無彊之休乎。 銘曰: 帝鄉福地,鳳凰橋名,規摸雄麗,制度恢宏,雲飛畫棟,雨捲惟亮,棟扶圖祚,磐奠瑤京,義取噬嗑,市会日中

By Quý Phong