3 phút đọc

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHONG THỦY KHI LÀM NHÀ - Phần Thứ Sáu

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHONG THỦY KHI LÀM NHÀ - Phần Thứ Sáu


NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

VỀ PHONG THỦY KHI LÀM NHÀ

Tiếp theo Chương III

Lưu ý: Hai năm cùng một Hành
Ví dụ: Nhâm Thâm & Quý Dậu đều là hành Kim.
Kiếm phong kim (Vàng đầu kiếm).
Nhâm Thân: Xung hàng Chi là Bính Dần và Canh Dần.
Xung hàng Can là Bính Dần và Bính Thân


Lưu ý: Hai năm cùng một Hành
Ví dụ: Nhâm Ngọ và Quý Mùi đều là Hành Mộc.
Dương liễu Mộc. (Gỗ dương liễu).
Nhâm Ngọ: Xung hàng Chi là Giáp Tý và Canh Tý. Xung hàng Can Là Bính Tuất và Bính Thìn.
Quý Mùi: Xung hàng Chi là Ất Sửu và Tân Sửu. Xung hàng Can là Đinh Hợi và Đinh Tỵ.


Lưu ý: Hai năm cùng một Hành
Ví dụ: Canh Dần và Tân Mão đều là hành Mộc.
Tùng bá Mộc (Gỗ tùng bách).
Canh Dần: Xung hàng Chi có Nhân Thân và Mậu Thân. Xung hàng Can có Gáp Tý và Giáp Ngọ.
Tân Mão: Xung hàng Chi có Quý Dậu và Kỷ Dậu. Xung hàng Can có Ất Sửu và Ất Mùi.

Lưu ý Hai năm cùng một Hành
Ví dụ: Mậu Tuất và Kỷ Hợi đều là Hành Mộc.
Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng).
Mậu Tuất: Xung hàng Chi là Canh Thìn và Bính Thìn. Hàng Can không xung.
Kỷ Hợi: Xung hàng Chi là Tân Tỵ và Đinh Tỵ. Hàng Can không xung


Lưu ý: Hai năm cùng một Hành
Ví dụ: Bính Ngọ và Đinh Mùi đều là Hành Thủy.
Thiên hà Thủy (Nước trên trời).
Bính Ngọ: Xung hàng Chi là Mậu Tý và Canh Tý. Hàng Can không xung.
Đinh Mùi: Xung hàng Chi là Kỷ Sửu và Tân Sửu. Hàng Can không xung


Xem các Bảng trên, ta thấy mỗi một tuổi, chỉ xung với hai tuổi hàng Chi. Còn lại ba tuổi hàng Chi khác không xung.
Hàng Can chỉ xung hai đến ba tuổi. Còn lại ba đến bốn tuổi hàng Can khác không xung. Điều này giúp ta bình tĩnh xem xét và yên tâm, khi mới nhìn có vẻ xung nhau. Nhưng thực ra lại không xung.

III. TRÁNH NĂM TUỔI CỦA NGƯỜI LÀM NHÀ.
Tính từ năm sinh, cứ sau một giáp 12 năm là đến năm tuổi.
Trở lại trường hợp ông Hà sinh năm 1975, tuổi Ất Mão.
Năm tuổi của ông Hà là: Đinh Mão (13 tuổi), Kỷ Mão (25 tuổi), Tân Mão (37 tuổi), Quý Mão (49 tuổi), Ất Mão (61 tuổi), Đinh Mão (73 tuổi), Kỷ Mão (85 tuổi)….

                                                           Còn nữa
                                                  Nguyễn Quý Phong