2 phút đọc

NHỮNG NGƯỜI TIÊU BIỂU CỦA QUÊ HƯƠNG TRONG CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN GIỮ NƯỚC

NHỮNG NGƯỜI TIÊU BIỂU CỦA QUÊ HƯƠNG TRONG CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN GIỮ NƯỚC

Trong các cuộc kháng chiến giữ nước của dân tộc thời kỳ hiện đại, quê ta có 81 người con mãi mãi không trở về. Trong đó liệt sĩ chống Pháp:10 người, liệt sĩ chống Mỹ: 61 người. Liệt sĩ chống quân Tàu bành trướng: 10 người.
Bây giờ các anh, các chị về quê hương lặng yên bằng những dòng chữ ghi họ tên, nhưng đất mẹ Văn Lộc – Duy Tinh luôn mãi mãi ôm các anh chị trong vòng tay ấm áp, bởi các anh chị đã hy sinh cho sự nghiệp cao cả của non sông đất nước và cho chính quê hương Duy Tinh – Văn Lộc yêu thương!
Xin được tri ân hai bà mẹ Việt Nam anh hùng: mẹ Luyện Thị Mận và mẹ Vũ Thị Khắc, đại diện tiêu biểu cho các bà mẹ quê ta, đã sinh ra những người con làm rạng rỡ tên Duy Tinh – Văn Lộc, trên tất cả các lĩnh vực trong chiến đấu xây dựng quê hương đất nước .