Ngày cập nhật:

Tên LÀNG DUY TINH – CHỢ PHỦ

Chợ Phủ Duy Tinh Lịch Sử Làng

Làng Duy Tinh hiện nay, thuộc xã Văn Lộc, huyện Hậu lộc tỉnh Thanh Hóa; tên thường gọi là làng Chợ Phủ. Trước năm 1945 là xã Duy Tinh, tổng Du Trường, huyện Hậu Lộc. Tên làng Duy Tinh có tự bao giờ? Chưa có cứ liệu minh xác. Năm 1029 khi nhà Lý chuyển lỵ sở Thanh Hoa từ làng Giàng (Thiệu Hóa) về Duy Tinh, đã có ghi tên Làng Duy Tinh rồi. Duy Tinh trở thành trung tâm Chính trị của trấn Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hóa nay). Như vậy, tên DUY TINH phải có từ trước đời nhà Lý; đến nay đã hơn ngàn năm tuổi. Các vị tiền nhân của làng đã lấy câu “Duy Tinh Duy Nhất” trong thiên Đại mô, phần Ngu Thư của bộ Kinh Thư để đặt tên Làng. Nguyên văn là: Nhân tâm duy nguy,           人 心 惟 危 Đạo tâm duy vi.                 道 心 惟 微 Duy Tinh, Duy Nhất,          惟 精 惟 壹 Doãn chấp quyết Trung.   允 执 厥 中 Ý các vị muốn nhắc nhở con cháu, phải chuyên tâm giữ cái Tâm của mình luôn thuần khiết tinh túy và trong sáng! Thế mới biết các vị tiền nhân của làng thâm thúy biết dường nào! Tên chữ Duy Tinh của làng, chỉ ghi trong giấy tờ, văn bản giao dịch; còn tên phổ biến vẫn là Làng Chợ Phủ. Tại sao lại gọi Làng Duy Tinh là Làng Chợ Phủ? Sau khi đánh thắng quân Minh, Lê Lợi lên ngôi (là thời hậu Lê 1428 - 1527) lỵ sở Thanh Hóa ở Duy Tinh chuyển về làng Hạc. Duy Tinh trở thành lỵ sở của Phủ Thuần Hựu, bao gồm cả 4 huyện là Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Hà Trung (tên cổ là Tống Sơn) và Nga Sơn. Đến thời Lê Trung hưng (1533 – 1788), niên hiệu Hoằng Định thứ 15 (1615) vua Lê Kính Tông, lão hoàng hoàng thái hậu người hương Duy Tinh là bà Nguyễn Thị Minh Thụy đã bắc cầu Phượng Hoàng và trùng tu chợ trâu bò thành chợ Tam Bảo. Chợ và cầu ở gần Phủ, nên được gọi là Chợ Phủ và Cầu Phủ. Chợ Phủ ở làng Duy Tinh, nên dân địa phương vẫn gọi làng Duy Tinh là làng Chợ Phủ. Như vậy tên Làng Chợ Phủ có từ thời Lê trung hưng. Khu vực Duy Tinh - Chợ Phủ bấy giờ bao gồm các xã Văn Lộc, Mỹ Lộc, Thuần Lộc (huyện Hậu Lộc) và một số làng thuộc xã Hoàng Sơn, xã Hoàng Lương (huyện Hoàng Hóa), là vùng dân cư trù mật. Trong đó, làng Đại An (thuộc Hoàng Sơn) và làng Bản Định (thuộc Hoàng Lương), xưa kia được gọi là phường. Duy Tinh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả một vùng đất rộng lớn phía bắc tỉnh Thanh Hóa. Trước năm 1945 Làng Chợ Phủ - Duy Tinh có 6 xóm: Xóm Thưa - Xóm Hàng - Xóm Vũ - Xóm Nạ và Xóm Chùa Làng Chợ Phủ - Duy Tinh hiện nay có hơn 700 hộ với trên 2700 người, chiếm 2/3 dân số toàn xã Văn Lộc. Làng chia làm 4 thôn: Tinh Anh – Tinh Lộc – Tinh Phú – Tinh Hoa. Mỗi thôn có hệ thống Chính trị đầy đủ: Chi bộ, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể. Đời sống kinh tế Văn Hóa của Làng ngày càng phát triển. Năm 2016 hai thôn Tinh Anh và Tinh Lộc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Quý Phong