TRI KỶ

IMG 7122a TRI KỶ

IMG 7122a 1 TRI KỶ
Kính tặng hai cụ Nguyễn Côn & Xuân Mậu

Hai cụ làng ta ngoại bát tuần
Tinh thần minh mẫn vẫn còn Xuân
Thế sự luận bàn không biết mệt
Chuyện đời trao đổi nỗi băn khoăn
Sáng ra con cháu vui quần tụ
Tối lại ông bà giãn cốt gân
Sống vui – tiên dược – trường sinh đấy
Hơn cả sâm nhung chẳng sánh bằng

Nguyễn Quý Phong

Nguyễn Quý Phong – Nguyễn Văn Mậu Mobile: 0981.731.624 & 01.676.090.556 Email: quyphong2007@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.