1 phút đọc

TRI KỶ

TRI KỶ


Kính tặng hai cụ Nguyễn Côn & Xuân Mậu

Hai cụ làng ta ngoại bát tuần
Tinh thần minh mẫn vẫn còn Xuân
Thế sự luận bàn không biết mệt
Chuyện đời trao đổi nỗi băn khoăn
Sáng ra con cháu vui quần tụ
Tối lại ông bà giãn cốt gân
Sống vui – tiên dược – trường sinh đấy
Hơn cả sâm nhung chẳng sánh bằng

Nguyễn Quý Phong