Ngày cập nhật:

TRI KỶ

Chợ Phủ Duy Tinh Trang Thơ
Kính tặng hai cụ Nguyễn Côn & Xuân Mậu

Hai cụ làng ta ngoại bát tuần Tinh thần minh mẫn vẫn còn Xuân Thế sự luận bàn không biết mệt Chuyện đời trao đổi nỗi băn khoăn Sáng ra con cháu vui quần tụ Tối lại ông bà giãn cốt gân Sống vui - tiên dược - trường sinh đấy Hơn cả sâm nhung chẳng sánh bằng

Nguyễn Quý Phong