VÌ SAO TÊN XÃ VĂN LỘC KHÔNG CÒN NỮA

VÌ SAO TÊN XÃ VĂN LỘC KHÔNG CÒN NỮA

VÌ SAO TÊN XÃ VĂN LỘC KHÔNG CÒN NỮA

Chào các bạn
Nhiều bạn băn khoăn, với tâm trạng bức xúc: Văn Lộc sát nhập vào Thuần Lộc. Thế là tên Văn Lộc nay không còn nữa.
Văn Lộc là Văn minh – Văn hoá là Phúc lành… Một cái tên đẹp và hay như thế sao lại bỏ đi? Là người Văn Lộc ai mà không buồn phải không các bạn ? Buồn lắm ! Buồn lắm chứ !
Quả tình, việc này thuộc về Khoa học Lịch sử. Không thể xem xét theo cảm nhận chủ quan. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu và lý giải vấn đề này nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=-rvKBWEJavI
Sau khi Lê Lợi đánh thắng quân Minh, năm 1428 Lê Thái Tổ lên ngôi, đặt tên huyện ta là huyện Thuần Hựu (淳祐) nghĩa hai chữ nho này là Trung hậu – Phúc lành
Tên huyện Thuần Hựu cũng được ghi trong Văn bia “Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi”. Bia dựng năm 1615 ghi lại công đức của bà Hoàng Hậu Nguyễn Thị Minh Thuỵ có công xây cầu và chợ làng Duy Tinh. Làng Duy Tinh gọi bia này là bia Con Rùa, vì bia dựng trên lưng rùa. Bia hiện để ở chùa làng Duy Tinh.
Văn bia ghi như sau: “Xét về cầu Phượng Hoàng và chợ của Phủ ta, ở vào giữa hai huyện Vĩnh Phúc và Thuần Hựu…”. Vĩnh Phúc là huyện Hoằng Hoá, còn Thuần Hựu là huyện Hậu Lộc.
Năm 1763 vì phải kiêng tên huý của vua Lê Chân Tông là Lê Duy Hựu, tên huyện Thuần Hựu được đổi là huyện Thuần Lộc (淳禄). Nghĩa hai chữ nho này là Tốt đẹp – Lộc nhiều.
Đến năm 1821, vua Minh Mạng lại đổi tên huyện Thuần Hựu thành huyện Hậu Lộc (厚禄) cho đến ngày nay. Nghĩa hai chữ nho này là: Nhiều lộc – Lộc dầy.
Thời phong kiến dưới cấp huyện là Tổng rồi đến làng, không có cấp xã. Trước năm 1945 làng Duy Tinh thuộc tổng Do Trường. Tổng Do Trường phạm vi khá rộng: từ Đại Hữu lên tới làng Lam thượng. Cai tổng (người đứng đầu tổng) phần lớn là người làng Duy Tinh.
Sau năm 1945, chính quyền mới bỏ cấp Phủ và Tổng. Chỉ còn ba cấp là Tỉnh, huyện và xã. Huyện Hậu Lộc bấy giờ có 10 xã là: Đại Lý, Đông Thành, Liên Cừ, Liên Thịnh, Long Thịnh, Phú Thịnh, Thuần Lộc, Trường Xuân, Uy Thống và Vạn Lộc.
Làng Duy Tinh thuộc xã Thuần Lộc. Phạm vi xã Thuần Lộc khá rộng từ Đại Hữu lên tới Lam Thượng (thuộc tổng Do Trường cũ).
Sau hiệp định Genève năm 1954, đất nước chia làm hai miền. Miền Bắc có sự phân định mới về đơn vị hành chính. Huyện Hậu Lộc chia 10 xã cũ thành 26 xã mới, dùng từ LỘC ở đầu hoặc ở cuối cho tên các xã mới là: Cầu Lộc, Châu Lộc, Đa Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Hải Lộc, Hoa Lộc, Hòa Lộc, Hưng Lộc, Liên Lộc, Lộc Sơn, Lộc Tân, Minh Lộc, Mỹ Lộc, Ngư Lộc, Phong Lộc, Phú Lộc, Quang Lộc, Thành Lộc, Thịnh Lộc, Thuần Lộc, Tiến Lộc, Triệu Lộc, Tuy Lộc, Văn Lộc và Xuân Lộc.
Năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, sáp nhập xã Châu Lộc vào xã Triệu Lộc, sáp nhập xã Văn Lộc vào xã Thuần Lộc, sáp nhập các xã Thịnh Lộc và Lộc Tân vào thị trấn Hậu Lộc. Hiện nay, huyện Hậu Lộc có 1 thị trấn và 22 xã.
Tên xã Văn Lộc thực ra mới có từ năm 1954, đến năm 2019 khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết sát nhập xã Văn Lộc vào xã Thuần Lộc là 65 năm!
65 năm cuộc đời. 65 năm cho một đời người là dài, nhưng với tiến trình lịch sử thì ngắn ngủi lắm. Nhìn lại tiến trình lịch sử, huyện ta có 3 tên khác nhau:
Thuần Hựu (1428 – 1763) 335 năm. Thuần Lộc (1763 – 1821) 58 năm. Hậu Lộc (1821 – 2020) 199 năm. Đến nay Huyện Hậu Lộc đã 592 tuổi.
Từ THUẦN được sử dụng liên tục hai thời kỳ của tên huyện rồi được dùng cho tên xã từ năm 1945 đến nay. Như vậy từ THUẦN được sử dụng liên tục, đến nay cũng đã 592 năm.
Tên xã Thuần Lộc có bề dày truyền thống lịch sử của một danh xưng 592 năm tuổi. Nhân dân Văn Lộc trước đây, cũng như nhân dân Thuần Lộc hiện nay vô cùng tự hào vẫn giữ được tên THUẦN LỘC trong tiến trình lịch sử.
Để xứng với tên THUẦN LỘC của cha ông đã đặt, con em THUẦN LỘC chúng ta, hiện đang ở quê hương hay ở nơi xa, đều có trách nhiệm xây dựng xã THUẦN LỘC ngày càng phát triển mạnh hơn nữa trong thời kỳ Cách mạng Công Nghiệp 4.0.

Nguyễn Quý Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

* Nguyên văn chữ Hán : 重修鳳凰市橋碑 重修鳳凰橋施本府市牛市為三寶碑銘 常謂水上爲梁所以度行人之來往日中爲市所以通天下之貨財惟此鳳凰橋本府市介在永福淳祐之間土高爽塏地廣坦平行客之所往来貨財之所貿易真湯沐邑中大去大来大都會處也迩因星霜屡阕風景頓殊時人不能無燕麥鬼葵之感。 恭惟 世宗毅皇帝老皇皇太后以天下母爲佛中聖心福地目慈天發無量之心種將来之福當時達官及諸善信人咸願爲之助費閨錢腰帯怡然壹舍荆木昆瓦駢然四来廼於。 弘定拾五年柒月拾弍日旦伐蠲恊穀徠起鳩工離娄之明以督其绳公輸之巧以削其墨經之营之不浹旬而未雨之龍止齎之虹已橫跨於波上矣水由地中行人從橋上達原本府市玆施三寳致天下之人聚天下之貨商賈之居行共便貨財之貿易皆通举欣欣然誾誾然於帝日帝天之下咸熙熙焉皡皡焉於王途王路之中會其有極歸于有極普荷吾。 帝王萬萬年建極錫福之功大矣是則斯橋之作斯市之施其及人之功之德顧可量耶以此河沙慶善于祿百福于其身于其子孫穆穆皇皇绵绵延延祚胤处处基圖鞏固其億萬年無彊之休乎。 銘曰: 帝鄉福地,鳳凰橋名,規摸雄麗,制度恢宏,雲飛畫棟,雨捲惟亮,棟扶圖祚,磐奠瑤京,義取噬嗑,市会日中

By Quý Phong