Mới nhất

Những điều cần biết về hôn nhân và cưới hỏi - Phần Thứ Ba

Trang Văn

Những điều cần biết về hôn nhân và cưới hỏi - Phần Thứ Ba

Chương Thứ Hai (Tiếp theo)                                                        ******                         CHỌN NĂM, THÁNG NGÀY, GIỜ                    TRONG HÔN NHÂN VÀ CƯỚI HỎI                         Các ngày hàng Can, trong tháng Giêng có thêm: * Giáp: Có thêm Thiên quý và sao xấu Trùng tang * Ất: Có thêm Thiên quý. * Bính: Có thêm Nguyệt đức. Nguyệt ân. * Đinh: Có thêm

By Quý Phong
Những điều cần biết về hôn nhân và cưới hỏi - Phần Thứ Hai

Trang Văn

Những điều cần biết về hôn nhân và cưới hỏi - Phần Thứ Hai

Chương Thứ Nhất ********                    XEM TUỔI TRONG HÔN NHÂN VÀ CƯỚI HỎI                                                                         (Tiếp theo) Lưu ý: Hai năm cùng một Hành. Nhâm Tuất và Quý Hợi đều hành Thủy Xem Bảng trên, ta thấy mỗi một tuổi, chỉ xung với hai tuổi hàng Chi. Còn lại ba tuổi hàng Chi khác

By Quý Phong
Văn bia TRÙNG TU PHƯỢNG HOÀNG THỊ KIỀU BI - Phần Thứ Hai

Lịch Sử Làng

Văn bia TRÙNG TU PHƯỢNG HOÀNG THỊ KIỀU BI - Phần Thứ Hai

Chữ Hán mặt sau bia                                     施本府市牛市爲三寳市 世宗毅皇帝明妃老皇皇太后阮氏明瑞原惟精惟壹等社本府巿牛市在惟壹惟精社籃頟再有令進施弎寳市壹興功德(寄與顯考太傅崇國公阮廷參諡廣毅府君,顯妣夫人諡慈思,顯妣皇妙阮氏明宝諡惠仁)壹信施政大和尚棃泰和(福源候字道恪東山縣石谣社)南香寺嗣祖國師僧統知僧錄院和尚棃僊訓僧杜圓禮妣武妙甘。 棃黄部候惟精社阮楼夫人賴氏玉文克綏(中部枝籍吏司部中桂崇子惟壹社)妻阮氏澤得壽阮模(布衞社)楊壽高妻棃氏松棃明福(断事司領藍山鄉廣施社)妻武指棃文依張氏外楊曰捘(縣丞惟精社)妻杜氏謐阮文賢(惟精社)妻阮氏醉棃慶仝陳有道(惟精社)妻武氏鄰信施阮氏探(惟精社)通正使司嗣通正義州候夫人宋氏儞錦衣衛署事(夫人阮氏蘭)扶女杜氏清(惟壹社)棃氏緣阮氏休阮氏宝惏(惟壹社)。 惟壹惟精等社本府市金銀坊進施錢弎拾貫阮福陀张有德妻棃氏緣長坊杜漢(署衛事富義候)夫人棃氏好金當該杜焉夫人杜氏揚今當該社夫人武氏文長坊陳文富妻棃氏探何有貴妻阮氏羅棃有月(提吏文富男)妻陳氏裎武嚴妻棃氏陳文智妻吳氏

By Quý Phong