Mới nhất

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHONG THỦY KHI LÀM NHÀ - Phần Thứ Ba

Trang Văn

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHONG THỦY KHI LÀM NHÀ - Phần Thứ Ba

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHONG THỦY KHI LÀM NHÀ – Phần Thứ Ba                                                                Tiếp theo Chương I III – XEM XÉT HƯỚNG NHÀ TỐT XẤU RA SAO? Hướng nhà tốt hay xấu, là một vấn đề quan tâm đặc biệt của những người làm nhà. Chúng ta đều biết bốn phương

By Quý Phong
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHONG THỦY KHI LÀM NHÀ – Phần Thứ Hai

Trang Văn

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHONG THỦY KHI LÀM NHÀ – Phần Thứ Hai

CHƯƠNG I CÁCH XÁC ĐỊNH HƯỚNG NHÀ                              (Tiếp theo Phần Thứ Nhất) Khi biết mệnh cung thuộc quẻ nào, tra vào các bảng dưới đây, ta biết được phương hướng tốt xấu của mình, để quyết định chọn hướng làm nhà. Xem các bảng trên ta thấy: những người thuộc

By Quý Phong